Harmonica Tong Son - Nhung Tinh Khuc Kho Quen

Tong Son

01: Besame mucho - Consuelo Velasquez
02: Hạ trắng - Trịnh Công Sơn
03: Vùng trời bình yên - Hữu Tâm
04: Ðêm đông - Nguyễn Văn Thương
05: Xóm đêm - Pham Ðình Chương
06: Ðồng xanh - The Brother Four
07: Nhớ mưa Sài Gòn - Vĩnh Tâm
08: Mưa trên biển vắng - Nhạc Nhật Bản
09: Lệ đá - Trần Trịnh
10: Lời buồn thánh - Trịnh Công Sơn
11: Sài Gòn đẹp lắm - Y Vân

Link      -       Nhung Tinh Khuc Kho Quen